Dữ liệu đấu thủ của Chess-Results

Ghi chú: Không phân biệt chữ hoa, chữ thường. Các trường dữ liệu có đánh dấu *) bắt buộc phải nhập vào.

Họ *) Tên Câu lạc bộ Số ID quốc gia *) Số ID FIDE *) Quốc gia (viết tắt của FIDE) *) Giải kết thúc trong khoảng từ: ( yyyymmdd or yyyymm or yyyy ) Năm sinh (yyyy) Rating tối thiểu
Sắp xếp theo trình tự Tải tệp Excel xuống