Tournament selection

Sort according to

Federation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
No.TournamentLast update
1Giải Cờ vua Vietchess Văn Quán mở rộng tháng 10 năm 2019 5 Hours 51 Min.
2Giải cờ truyền thống Trường đại học TDTT Bắc Ninh mở rộng năm 2019 - Nội dung CỜ VUA bảng U13 6 Hours 3 Min.
3Giải cờ truyền thống Trường đại học TDTT Bắc Ninh mở rộng năm 2019 - Nội dung CỜ VUA bảng U11 6 Hours 3 Min.
4Giải cờ truyền thống Trường đại học TDTT Bắc Ninh mở rộng năm 2019 - Nội dung CỜ VUA bảng U09 6 Hours 3 Min.
5Giải cờ truyền thống Trường đại học TDTT Bắc Ninh mở rộng năm 2019 - Nội dung CỜ VUA bảng U07 6 Hours 4 Min.
6Giải cờ truyền thống Trường đại học TDTT Bắc Ninh mở rộng năm 2019 - Nội dung CỜ VUA bảng Sinh viên nam 6 Hours 4 Min.
7Giải cờ truyền thống Trường đại học TDTT Bắc Ninh mở rộng năm 2019 - Nội dung CỜ TƯỚNG bảng Sinh viên 6 Hours 4 Min.
8Giải cờ truyền thống Trường đại học TDTT Bắc Ninh mở rộng năm 2019 - Nội dung CỜ VUA bảng OPEN 6 Hours 6 Min.
9The 4th HANOI OPEN FIDE RATING CHESS TOURNAMENT 2019 9 Hours 58 Min.
10GIẢI CỜ TƯỚNG TRUNG CAO TUỔI TOÀN QUỐC NĂM 2019 NAM 71 TUỔI 13 Hours 8 Min.
11GIẢI CỜ TƯỚNG TRUNG CAO TUỔI TOÀN QUỐC NĂM 2019 NỮ 40-50 TUỔI 14 Hours 30 Min.
12GIẢI CỜ TƯỚNG TRUNG CAO TUỔI TOÀN QUỐC NĂM 2019 NỮ 51-60 TUỔI 14 Hours 30 Min.
13GIẢI CỜ TƯỚNG TRUNG CAO TUỔI TOÀN QUỐC NĂM 2019 NỮ 61-70 TUỔI 14 Hours 30 Min.
144th ASEAN CHESS CHAMPIONSHIPS - MAN 16 Hours 32 Min.
154th ASEAN CHESS CHAMPIONSHIPS - WOMAN 16 Hours 32 Min.
16GIẢI CỜ TƯỚNG VÔ ĐỊCH ĐỒNG ĐỘI CLB KỲ PHONG CÚP NHẤT NGA NĂM 2019 17 Hours 58 Min.
17GIẢI CỜ TƯỚNG TRUNG CAO TUỔI TOÀN QUỐC NĂM 2019 NAM 61-70 TUỔI 18 Hours 7 Min.
18GIẢI CỜ TƯỚNG TRUNG CAO TUỔI TOÀN QUỐC NĂM 2019 NAM 51-60 TUỔI 19 Hours
19GIẢI CỜ TƯỚNG TRUNG CAO TUỔI TOÀN QUỐC NĂM 2019 NAM 61-70 TUỔI 19 Hours 36 Min.
20GIẢI CỜ TƯỚNG TRUNG CAO TUỔI TOÀN QUỐC NĂM 2019 NAM 40-50 TUỔI 19 Hours 40 Min.
21Royal Rated Chess 5 - 2019 20 Hours 48 Min.
22GIẢI CỜ TƯỚNG TRUNG CAO TUỔI TOÀN QUỐC NĂM 2019 NAM 61-70 TUỔI 1 Days 5 Hours
23U12NamNỮ_Bảng mở rộng_BG Open 2019_CỜ NHANH 1 Days 12 Hours
24U10_NỮ_Bảng học sinh_BG Open 2019 1 Days 12 Hours
25GIẢI CỜ TƯỚNG TRUNG CAO TUỔI TOÀN QUỐC NĂM 2019 NAM 51-60 TUỔI 1 Days 13 Hours
26GIẢI CỜ TƯỚNG TRUNG CAO TUỔI TOÀN QUỐC NĂM 2019 NAM 71 TUỔI 1 Days 13 Hours
27GIẢI CỜ TƯỚNG TRUNG CAO TUỔI TOÀN QUỐC NĂM 2019 NAM 40-50 TUỔI 1 Days 13 Hours
28Giải cờ truyền thống Trường đại học TDTT Bắc Ninh mở rộng năm 2019 - Nội dung CỜ TƯỚNG bảng Cán bộ 1 Days 14 Hours
29GIẢI CHIẾN BINH TẬP SỰ - TT GIA ĐÌNH CỜ VUA - BẢNG A (U6) 1 Days 20 Hours
30GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VIII - NĂM 2019 RAPID U09 2 Days 10 Hours
31GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VIII - NĂM 2019 RAPID U13 2 Days 11 Hours
32GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VIII - NĂM 2019 RAPID OPEN 2 Days 11 Hours
33GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VIII - NĂM 2019 RAPID U07 2 Days 11 Hours
34GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VIII - NĂM 2019 RAPID U06 2 Days 11 Hours
35GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VIII - NĂM 2019 RAPID U11 2 Days 11 Hours
36GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VIII - NĂM 2019 RAPID PARENT 2 Days 11 Hours
37GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI MỞ RỘNG LẦN VIII - NĂM 2019 BLITZ U11 2 Days 13 Hours
38OPEN_Bảng mở rộng_BG Open 2019_CỜ NHANH 2 Days 13 Hours
39U12_NỮ_Bảng học sinh_BG Open 2019 2 Days 13 Hours
40U6_NamNữ_Bảng mở rộng_BG Open 2019_CỜ NHANH 2 Days 13 Hours
41U17_NamNỮ_Bảng học sinh_BG Open 2019 2 Days 13 Hours
42U8_Nam_Bảng mở rộng_BG Open 2019_CỜ NHANH 2 Days 13 Hours
43U10_Nam_Bảng mở rộng_BG Open 2019_CỜ NHANH 2 Days 13 Hours
44U10_NỮ_Bảng mở rộng_BG Open 2019_CỜ NHANH 2 Days 13 Hours
45U14_NamNỮ_Bảng học sinh_BG Open 2019 2 Days 13 Hours
46U8_Nam_Bảng học sinh_BG Open 2019 2 Days 13 Hours
47U12_Nam_Bảng học sinh_BG Open 2019 2 Days 13 Hours
48U8_NỮ_Bảng mở rộng_BG Open 2019_CỜ NHANH 2 Days 14 Hours
49U10_Nam_Bảng học sinh_BG Open 2019 2 Days 14 Hours
50U8_Nữ_Bảng học sinh_BG Open 2019 2 Days 14 Hours