Выбор турнира

Сортировка в соответствии с

Выбранная федерация: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Ном.ТурнирПоследнее обновление
1Giải cờ tướng các nhóm tuổi trẻ miền Trung lần thứ XIX năm 2021 - Cờ nhanh - U7 Nam 29 Мин.
2GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM HỌC 2020-2021 - CỜ TIÊU CHUẨN NAM 7 TUỔI 2 Ч. 48 Мин.
3GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM HỌC 2020-2021 - CỜ TIÊU CHUẨN NỮ 10-11 TUỔI 2 Ч. 51 Мин.
4GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM HỌC 2020-2021 - CỜ TIÊU CHUẨN NAM 16-18 TUỔI 2 Ч. 54 Мин.
5GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM HỌC 2020-2021 - CỜ TIÊU CHUẨN NAM 14-15 TUỔI 2 Ч. 59 Мин.
6GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM HỌC 2020-2021 - CỜ TIÊU CHUẨN NAM 10-11 TUỔI 3 Ч. 7 Мин.
7GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM HỌC 2020-2021 - CỜ TIÊU CHUẨN NỮ 14-15 TUỔI 3 Ч. 11 Мин.
8GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM HỌC 2020-2021 - CỜ TIÊU CHUẨN NAM 8-9 TUỔI 3 Ч. 13 Мин.
9GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM HỌC 2020-2021 - CỜ TIÊU CHUẨN NỮ 8-9 TUỔI 3 Ч. 15 Мин.
10GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM HỌC 2020-2021 - CỜ TIÊU CHUẨN NỮ 12-13 TUỔI 3 Ч. 25 Мин.
11GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM HỌC 2020-2021 - CỜ TIÊU CHUẨN NỮ 16-18 TUỔI 3 Ч. 26 Мин.
12GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM HỌC 2020-2021 - CỜ TIÊU CHUẨN NAM 12-13 TUỔI 3 Ч. 27 Мин.
13GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM HỌC 2020-2021 - CỜ TIÊU CHUẨN NỮ 7 TUỔI 3 Ч. 29 Мин.
14GIẢI CỜ VUA NHANH HOA PHƯỢNG ĐỎ MỪNG XUÂN TÂN SỬU 2021 BẢNG U06 3 Ч. 30 Мин.
15GIẢI CỜ VUA NHANH HOA PHƯỢNG ĐỎ MỪNG XUÂN TÂN SỬU 2021 BẢNG U13 3 Ч. 31 Мин.
16GIẢI CỜ VUA NHANH HOA PHƯỢNG ĐỎ MỪNG XUÂN TÂN SỬU 2021 BẢNG OPEN 3 Ч. 31 Мин.
17GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ NHANH NỮ 16 ( Lớp 10) 6 Ч. 32 Мин.
18GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ NHANH NỮ 17-18 ( Lớp 11&12) 6 Ч. 32 Мин.
19GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ NHANH NAM 14-15 ( Lớp 8 đến 9) 6 Ч. 32 Мин.
20GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ NHANH NAM 16 ( Lớp 10) 6 Ч. 33 Мин.
21GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ NHANH NAM 17-18 ( Lớp 11&12) 6 Ч. 33 Мин.
22GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ NHANH NAM 9 ( Lớp 1 đến 3) 6 Ч. 34 Мин.
23GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ NHANH NỮ 9 ( Lớp 1 đến 3) 6 Ч. 37 Мин.
24GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ NHANH NAM 10-11 ( Lớp 4 đến 5) 6 Ч. 41 Мин.
25GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ NHANH NỮ 10-11 ( Lớp 4 đến 5) 6 Ч. 47 Мин.
26GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ NHANH NAM 12-13 ( Lớp 6 đến 7) 6 Ч. 52 Мин.
27GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ NHANH NỮ 12-13 ( Lớp 6 đến 7) 6 Ч. 56 Мин.
28GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ NHANH NỮ 14-15 ( Lớp 8 đến 9) 7 Ч. 7 Мин.
29GIẢI CỜ VUA HỌC SINH TIỂU HỌC HUYỆN NINH GIANG, HẢI DƯƠNG - NỮ 5 8 Ч. 2 Мин.
30GIẢI CỜ VUA HỌC SINH TIỂU HỌC HUYỆN NINH GIANG, HẢI DƯƠNG - NỮ 4 8 Ч. 2 Мин.
31GIẢI CỜ VUA HỌC SINH TIỂU HỌC HUYỆN NINH GIANG, HẢI DƯƠNG - NỮ 3 8 Ч. 2 Мин.
32GIẢI CỜ VUA HỌC SINH TIỂU HỌC HUYỆN NINH GIANG, HẢI DƯƠNG - NỮ 2 8 Ч. 2 Мин.
33GIẢI CỜ VUA HỌC SINH TIỂU HỌC HUYỆN NINH GIANG, HẢI DƯƠNG - NỮ 1 8 Ч. 2 Мин.
34GIẢI CỜ VUA HỌC SINH TIỂU HỌC HUYỆN NINH GIANG, HẢI DƯƠNG - NAM 5 8 Ч. 2 Мин.
35GIẢI CỜ VUA HỌC SINH TIỂU HỌC HUYỆN NINH GIANG, HẢI DƯƠNG - NAM 4 8 Ч. 2 Мин.
36GIẢI CỜ VUA HỌC SINH TIỂU HỌC HUYỆN NINH GIANG, HẢI DƯƠNG - NAM 3 8 Ч. 3 Мин.
37GIẢI CỜ VUA HỌC SINH TIỂU HỌC HUYỆN NINH GIANG, HẢI DƯƠNG - NAM 2 8 Ч. 3 Мин.
38GIẢI CỜ VUA HỌC SINH TIỂU HỌC HUYỆN NINH GIANG, HẢI DƯƠNG - NAM 1 8 Ч. 3 Мин.
391st Weekend rapid tournament 2021 WOMEN 9 Ч. 2 Мин.
40GIẢI CỜ TƯỚNG - HỘI THAO CÔNG AN TP LONG XUYÊN 9 Ч. 7 Мин.
41GIẢI CỜ VUA NHANH HOA PHƯỢNG ĐỎ MỪNG XUÂN TÂN SỬU 2021 BẢNG U11 9 Ч. 16 Мин.
42GIẢI CỜ VUA NHANH HOA PHƯỢNG ĐỎ MỪNG XUÂN TÂN SỬU 2021 BẢNG G11 9 Ч. 18 Мин.
43GIẢI CỜ VUA NHANH HOA PHƯỢNG ĐỎ MỪNG XUÂN TÂN SỬU 2021 BẢNG G09 9 Ч. 18 Мин.
44GIẢI CỜ VUA NHANH HOA PHƯỢNG ĐỎ MỪNG XUÂN TÂN SỬU 2021 BẢNG U09 9 Ч. 20 Мин.
45GIẢI CỜ VUA NHANH HOA PHƯỢNG ĐỎ MỪNG XUÂN TÂN SỬU 2021 BẢNG U07 9 Ч. 32 Мин.
46GIẢI CỜ VUA THỂ THAO HỌC SINH TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2021 NHÓM NỮ 6-9 TUỔI 10 Ч. 44 Мин.
47GIẢI CỜ VUA THỂ THAO HỌC SINH TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2021 NHÓM NỮ 10-11 TUỔI 10 Ч. 44 Мин.
48GIẢI CỜ VUA THỂ THAO HỌC SINH TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2021 NHÓM NỮ 12-13 TUỔI 10 Ч. 48 Мин.
49GIẢI CỜ VUA THỂ THAO HỌC SINH TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2021 NHÓM NỮ 14-15 TUỔI 10 Ч. 52 Мин.
50GIẢI CỜ VUA THỂ THAO HỌC SINH TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2021 NHÓM NỮ 16 TUỔI 10 Ч. 52 Мин.