Выбор турнира

Сортировка в соответствии с

Выбранная федерация: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Ном.ТурнирПоследнее обновление
1TSA - LiChess - Invitational 2 - TSA Swiss tournaments - 7/6/2020 1 Дн. 5 Ч.
2Giải cờ vua mừng ngày quốc tế thiếu nhi 1.6.2020 1 Дн. 21 Ч.
3GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC 2020 TỔNG HỢP DANH SÁCH THAM DỰ 2 Дн. 6 Ч.
4Đội tuyển trẻ CVHN 2020 - Giải đấu tập số 2 2 Дн. 19 Ч.
5Giải Cờ vua Captain Chess Hà Đông mở rộng tháng 5 năm 2020 3 Дн. 1 Ч.
6Giải cờ vua đường đến đỉnh vinh quang lần 6 3 Дн. 1 Ч.
7Giải Cờ Vua Vô địch thành phố Đà Nẵng năm 2020 - Nam U9 Thi đấu tại Cung thể thao Tiên Sơn, ngày 30 và 31/5/2020 3 Дн. 1 Ч.
8Giải Cờ Vua Vô địch thành phố Đà Nẵng năm 2020 - Nam U7 Thi đấu tại Cung thể thao Tiên Sơn, ngày 30 và 31/5/2020 3 Дн. 2 Ч.
9GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG HUYỆN VĨNH CỬU NĂM 2020 3 Дн. 4 Ч.
10Giải Cờ Tướng Vô địch thành phố Đà Nẵng năm 2020 - Nữ ĐT Cờ tướng Thi đấu tại Cung thể thao Tiên Sơn, ngày 30 và 31/5/2020 3 Дн. 5 Ч.
11Giải Cờ Tướng Vô địch thành phố Đà Nẵng năm 2020 - Nam Đội tuyển Thi đấu tại Cung thể thao Tiên Sơn, ngày 30 và 31/5/2020 3 Дн. 5 Ч.
12Giải Cờ Vua Vô địch thành phố Đà Nẵng năm 2020 - Nam Đội tuyển Thi đấu tại Cung thể thao Tiên Sơn, ngày 30 và 31/5/2020 3 Дн. 5 Ч.
13Giải Cờ Vua Vô địch thành phố Đà Nẵng năm 2020 - Nữ Đội tuyển Thi đấu tại Cung thể thao Tiên Sơn, ngày 30 và 31/5/2020 3 Дн. 5 Ч.
14Giải Cờ Vua Vô địch thành phố Đà Nẵng năm 2020 - Nam U13 Thi đấu tại Cung thể thao Tiên Sơn, ngày 30 và 31/5/2020 3 Дн. 5 Ч.
15Giải Cờ Vua Vô địch thành phố Đà Nẵng năm 2020 - Nữ U13 Thi đấu tại Cung thể thao Tiên Sơn, ngày 30 và 31/5/2020 3 Дн. 5 Ч.
16Giải Cờ Vua Vô địch thành phố Đà Nẵng năm 2020 - Nữ U9 Thi đấu tại Cung thể thao Tiên Sơn, ngày 30 và 31/5/2020 3 Дн. 5 Ч.
17Giải Cờ Vua Vô địch thành phố Đà Nẵng năm 2020 - Nữ U7 Thi đấu tại Cung thể thao Tiên Sơn, ngày 30 và 31/5/2020 3 Дн. 6 Ч.
18Giải Cờ Tướng Vô địch thành phố Đà Nẵng năm 2020 - Nữ 15 Cờ tướng Thi đấu tại Cung thể thao Tiên Sơn, ngày 30 và 31/5/2020 3 Дн. 6 Ч.
19SUNDAYFUNDAY 14, 31.05.2020 - BẢNG TẬP SỰ 3 Дн. 6 Ч.
20SUNDAYFUNDAY 14, 31.05.2020 - BẢNG NÂNG CAO 3 Дн. 6 Ч.
21SUNDAYFUNDAY 14, 31.05.2020 - BẢNG NHẬP MÔN 3 Дн. 6 Ч.
22Giải Cờ Tướng Vô địch thành phố Đà Nẵng năm 2020 - Nam 15 Cờ tướng Thi đấu tại Cung thể thao Tiên Sơn, ngày 30 và 31/5/2020 3 Дн. 7 Ч.
23Giải Cờ Tướng Vô địch thành phố Đà Nẵng năm 2020 - Nữ 50 Cờ tướng Thi đấu tại Cung thể thao Tiên Sơn, ngày 30 và 31/5/2020 3 Дн. 23 Ч.
24Giải Cờ Tướng Vô địch thành phố Đà Nẵng năm 2020 - Nam 50 Cờ tướng Thi đấu tại Cung thể thao Tiên Sơn, ngày 30 và 31/5/2020 3 Дн. 23 Ч.
25Giải tập huấn học viên khóa 1 4 Дн. 17 Ч.
26Asian Girls Under 20 Online Ch 2020 - Zone 3.3 Qualification 5 Дн. 2 Ч.
27Asian Junior Online Ch 2020 - Zone 3.3 Qualification 5 Дн. 2 Ч.
28Asian Junior and Girls Online Ch 2020 - Zone 3.3 Qualification 8 Дн. 2 Ч.
29Đội tuyển trẻ CVHN 2020 - Giải đấu tập số 1 9 Дн. 19 Ч.
30Giải Trường Cờ Bảng Cơ Bản 16 Дн. 23 Ч.
31Giải Trường Cờ Bảng Nâng Cao 16 Дн. 23 Ч.
32Giải cờ úp Nghệ An mở rộng 2020 17 Дн. 5 Ч.
33Giai nội bộ câu lạc bộ thần đông Đà Nẵng bảng nâng cao 1 23 Дн. 23 Ч.
34GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 2020 CỜ NHANH - BẢNG NAM LỚP 4, 5 140 Дн. 1 Ч.
35HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nữ U18 - 140 Дн. 1 Ч.
36HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nữ U15 - 140 Дн. 1 Ч.
37HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nữ U13 - 140 Дн. 1 Ч.
38HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nữ U11 - 140 Дн. 1 Ч.
39HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nữ U9 - 140 Дн. 1 Ч.
40HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nữ U7 - 140 Дн. 1 Ч.
41HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nam U18 - 140 Дн. 1 Ч.
42HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nam U15 - 140 Дн. 1 Ч.
43HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nam U13 - 140 Дн. 1 Ч.
44HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nam U11 - 140 Дн. 1 Ч.
45HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nam U9 - 140 Дн. 1 Ч.
46HKPĐ Thành phố Hà Nội 2020 - Môn Cờ Vua - Cờ nhanh - Nam U7 - 140 Дн. 1 Ч.
47GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 2020 CỜ NHANH - BẢNG NỮ LỚP 6, 7 140 Дн. 1 Ч.
48GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 2020 CỜ NHANH - BẢNG NAM LỚP 8, 9 140 Дн. 1 Ч.
49GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 2020 CỜ NHANH - BẢNG NAM LỚP 11, 12 140 Дн. 1 Ч.
50GIẢI CỜ VUA HỌC SINH THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 2020 CỜ NHANH - BẢNG NỮ LỚP 8, 9 140 Дн. 1 Ч.