Επιλογή τουρνουά

Ταξινόμηση βάσει

Επιλεγμένη ομοσπονδία: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Α/ΑΤουρνουάΤελευταία ενημέρωση
1Giai Dai Hoi TDTT (CV Nam) 8 Ημέρες 13 Ώρες
2Giải cờ Tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U10 Nữ 11 Ημέρες 17 Ώρες
3Giải cờ Tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U8 Nam 11 Ημέρες 17 Ώρες
4Giải cờ tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U14 Nữ 11 Ημέρες 17 Ώρες
5Giải cờ Tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U10 Nam 11 Ημέρες 17 Ώρες
6Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U12 Nam 11 Ημέρες 17 Ώρες
7Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U10 Nam 11 Ημέρες 18 Ώρες
8Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U20 Nữ 11 Ημέρες 18 Ώρες
9Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U6 Nam 11 Ημέρες 18 Ώρες
10Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U12 Nữ 11 Ημέρες 18 Ώρες
11Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U8 Nam 11 Ημέρες 18 Ώρες
12Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U14 Nữ 11 Ημέρες 18 Ώρες
13Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U14 Nam 11 Ημέρες 18 Ώρες
14Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U10 Nữ 11 Ημέρες 18 Ώρες
15Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U20 Nam 11 Ημέρες 18 Ώρες
16Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Chớp - U8 Nữ 11 Ημέρες 18 Ώρες
17Giải cờ Tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U14Nam 11 Ημέρες 18 Ώρες
18Giải cờ Tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U12 nam 11 Ημέρες 18 Ώρες
19Giải cờ Tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U12 Nữ 11 Ημέρες 18 Ώρες
20Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U6 Nữ 11 Ημέρες 21 Ώρες
21Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U12 Nam 12 Ημέρες 12 Ώρες
22Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U20 Nữ 12 Ημέρες 12 Ώρες
23Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U14 Nam 12 Ημέρες 12 Ώρες
24Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U20 Nam 12 Ημέρες 12 Ώρες
25Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U14 Nữ 12 Ημέρες 12 Ώρες
26Giải cờ Tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U14Nam 12 Ημέρες 12 Ώρες
27Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U10 Nam 12 Ημέρες 12 Ώρες
28Giải cờ tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U14 Nữ 12 Ημέρες 12 Ώρες
29Giải cờ Tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U10 Nữ 12 Ημέρες 12 Ώρες
30Giải cờ Tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U8 Nam 12 Ημέρες 12 Ώρες
31Giải cờ Tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U12 Nữ 12 Ημέρες 12 Ώρες
32Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U12 Nữ 12 Ημέρες 12 Ώρες
33Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U10 Nữ 12 Ημέρες 12 Ώρες
34Giải cờ Tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U10Nam 12 Ημέρες 12 Ώρες
35Giải cờ Tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U12 nam 12 Ημέρες 12 Ώρες
36Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U6 Nam 12 Ημέρες 12 Ώρες
37Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U8 Nam 12 Ημέρες 12 Ώρες
38Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U8 Nữ 12 Ημέρες 12 Ώρες
39Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U6 Nữ 12 Ημέρες 18 Ώρες
4010th HDBank International Chess Tournament 2020 - Masters 12 Ημέρες 19 Ώρες
4110th HDBank International Chess Tournament 2020 - Challengers 12 Ημέρες 19 Ώρες
42Giải cờ Tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ tiêu chuẩn - U10Nam 12 Ημέρες 22 Ώρες
43Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ tiêu chuẩn - U14 Nam 13 Ημέρες 12 Ώρες
44Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ tiêu chuẩn - U20 Nam 13 Ημέρες 12 Ώρες
45Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ tiêu chuẩn - U12 Nữ 13 Ημέρες 12 Ώρες
46Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ tiêu chuẩn - U12 Nam 13 Ημέρες 12 Ώρες
47Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ tiêu chuẩn - U20 Nữ 13 Ημέρες 12 Ώρες
48Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ tiêu chuẩn - U10 Nam 13 Ημέρες 12 Ώρες
49Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ tiêu chuẩn - U14 Nữ 13 Ημέρες 12 Ώρες
50Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ tiêu chuẩn -U8 Nữ 13 Ημέρες 13 Ώρες