Избор на турнир

Сортирај спрема

Избери федерација: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Бр.Турнирпоследно ажурирање
1Giải Cờ vua Hội khỏe Phù Đổng quận Hà Đông năm học 2019-2020 Nữ 7 2 Минути
2Giải Cờ vua Hội khỏe Phù Đổng quận Hà Đông năm học 2019-2020 Nữ 13 5 Минути
3GIẢI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ NHA TRANG NĂM HỌC 2019-2020 MÔN CỜ VUA NỮ THCS 15 TUỔI 6 Минути
4Giải Cờ vua Hội khỏe Phù Đổng quận Hà Đông năm học 2019-2020 Nam 9 6 Минути
5Giải Cờ vua Hội khỏe Phù Đổng quận Hà Đông năm học 2019-2020 Nam 7 8 Минути
6Giải Cờ vua Hội khỏe Phù Đổng quận Hà Đông năm học 2019-2020 Nam 15 11 Минути
7GIẢI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ NHA TRANG NĂM HỌC 2019-2020 MÔN CỜ VUA NAM THCS 13 TUỔI 18 Минути
8GIẢI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ NHA TRANG NĂM HỌC 2019-2020 MÔN CỜ VUA NAM THCS 15 TUỔI 18 Минути
9GIẢI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ NHA TRANG NĂM HỌC 2019-2020 MÔN CỜ VUA NỮ THCS 13 TUỔI 18 Минути
10Giải Cờ vua Hội khỏe Phù Đổng quận Hà Đông năm học 2019-2020 Nam 11 31 Минути
11Giải Cờ vua Hội khỏe Phù Đổng quận Hà Đông năm học 2019-2020 Nữ 11 33 Минути
12Giải Cờ vua Hội khỏe Phù Đổng quận Hà Đông năm học 2019-2020 Nam 13 35 Минути
13Giải Cờ vua Hội khỏe Phù Đổng quận Hà Đông năm học 2019-2020 Nữ 9 39 Минути
14Giải Cờ vua Hội khỏe Phù Đổng quận Hà Đông năm học 2019-2020 Nữ 15 50 Минути
15GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2019 BẢNG NỮ - CỜ TIÊU CHUẨN 1 Часови 14 мин.
16GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2019 BẢNG NAM - CỜ TIÊU CHUẨN 1 Часови 14 мин.
17GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ BIÊN HÒA NĂM HỌC 2019 - 2020 CỜ TIÊU CHUẨN NAM 6 - 9 1 Часови 19 мин.
18GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ BIÊN HÒA NĂM HỌC 2019 - 2020 CỜ TIÊU CHUẨN NAM 14 - 15 1 Часови 27 мин.
19GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ BIÊN HÒA NĂM HỌC 2019 - 2020 CỜ TIÊU CHUẨN NAM 12 - 13 1 Часови 29 мин.
20GIẢI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ NHA TRANG NĂM HỌC 2019-2020 MÔN CỜ VUA NỮ TH 11 TUỔI 3 Часови 54 мин.
21GIẢI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ NHA TRANG NĂM HỌC 2019-2020 MÔN CỜ VUA NỮ TH 9 TUỔI 3 Часови 54 мин.
22GIẢI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ NHA TRANG NĂM HỌC 2019-2020 MÔN CỜ VUA NAM TH 9 TUỔI 3 Часови 54 мин.
23GIẢI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ NHA TRANG NĂM HỌC 2019-2020 MÔN CỜ VUA NAM TH 11 TUỔI 3 Часови 55 мин.
242019 U2000 (Vietchess Club) 2nd ROAD TO MASTER Championship 5 Часови 23 мин.
25Giải Cờ Vua CLB Thần Đồng Đà Nẵng Bảng nâng cao 6 Часови 58 мин.
26GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ BIÊN HÒA NĂM HỌC 2019 - 2020 CỜ TIÊU CHUẨN NAM 10 - 11 9 Часови 35 мин.
27GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ HÒA NĂM HỌC 2019 - 2020 CỜ TIÊU CHUẨN NỮ 10 - 11 15 Часови 41 мин.
28GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ HÒA NĂM HỌC 2019 - 2020 CỜ TIÊU CHUẨN NỮ 6 - 9 16 Часови 2 мин.
29GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ HÒA NĂM HỌC 2019 - 2020 CỜ NHANH NỮ 14 - 15 21 Часови 37 мин.
30GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ HÒA NĂM HỌC 2019 - 2020 CỜ NHANH NỮ 12 - 13 21 Часови 38 мин.
31GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ HÒA NĂM HỌC 2019 - 2020 CỜ NHANH NỮ 10 - 11 21 Часови 38 мин.
32GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ HÒA NĂM HỌC 2019 - 2020 CỜ NHANH NỮ 6 - 9 21 Часови 40 мин.
33GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ HÒA NĂM HỌC 2019 - 2020 CỜ NHANH NAM 14 - 15 21 Часови 42 мин.
34GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ HÒA NĂM HỌC 2019 - 2020 CỜ NHANH NAM 12 - 13 21 Часови 43 мин.
35GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ HÒA NĂM HỌC 2019 - 2020 CỜ NHANH NAM 10 - 11 21 Часови 44 мин.
36GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ HÒA NĂM HỌC 2019 - 2020 CỜ NHANH NAM 6 - 9 21 Часови 45 мин.
37GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ HÒA NĂM HỌC 2019 - 2020 CỜ TIÊU CHUẨN NỮ 14 - 15 21 Часови 48 мин.
38GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ HÒA NĂM HỌC 2019 - 2020 CỜ TIÊU CHUẨN NỮ 12 - 13 21 Часови 49 мин.
39GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2019 BẢNG NAM - CỜ CHỚP 21 Часови 56 мин.
40GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2019 BẢNG NỮ - CỜ CHỚP 21 Часови 56 мин.
41GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ BIÊN HÒA NĂM HỌC 2019 - 2020 CỜ TIÊU CHUẨN 22 Часови 2 мин.
42GIẢI CỜ NHANH BÁCH KHOA HÀ NỘI MỞ RỘNG IV - CỜ VUA 22 Часови 31 мин.
43GIẢI CỜ NHANH BÁCH KHOA HÀ NỘI MỞ RỘNG IV - CỜ TƯỚNG 22 Часови 55 мин.
44GIẢI CỜ TƯỚNG HKPĐ QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2019-2020 - BẢNG NAM 12-13 TUỔI 23 Часови 2 мин.
45GIẢI CỜ TƯỚNG HKPĐ QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2019-2020 - BẢNG NAM 14-15 TUỔI 23 Часови 5 мин.
46GIẢI CỜ TƯỚNG HKPĐ QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2019-2020 - BẢNG NAM 10-11 TUỔI 23 Часови 5 мин.
47GIẢI CỜ TƯỚNG HKPĐ QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2019-2020 - BẢNG NỮ 8-9 TUỔI 23 Часови 9 мин.
48GIẢI CỜ TƯỚNG HKPĐ QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2019-2020 - BẢNG NỮ 14-15 TUỔI 23 Часови 13 мин.
49GIẢI CỜ TƯỚNG HKPĐ QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2019-2020 - BẢNG NỮ 10-11 TUỔI 23 Часови 14 мин.
50GIẢI CỜ TƯỚNG HKPĐ QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2019-2020 - BẢNG NAM 8-9 TUỔI 23 Часови 16 мин.