Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Algeria (ALG)

Flag ALG
SốGiảiCập nhật
1Kvalifikacije za 3. A ligu Centar 56 ngày 17 giờ
2a 135 ngày 23 giờ
3Premier Mémorial - BOUDIBA Mahfoud 309 ngày 17 giờ
4Tournoi de selection_2020 Open 309 ngày 19 giờ
541éme Edition d'Algiers First Saturday 316 ngày 17 giờ
6Bel Abbes Women Championship 2020 316 ngày 23 giờ
7Coupe d'algerie - ZONE SUD 2020 322 ngày 15 giờ
8Zonal Centre - Coupe d'Algérie Individuel 2020 323 ngày 14 giờ
9zonal ouest de la coupe d'algerie TC 2020 323 ngày 16 giờ
10zonal ouest de la coupe d'algerie TC 2020 323 ngày 16 giờ
11Demi Final Championnat National Toutes Catégories Féminin 2020 323 ngày 16 giờ
12Algerian Regional Cup * L'Est * 323 ngày 17 giờ
13Tournoi du 18 Fevrier 2020 330 ngày 1 giờ
14Final de la coupe AS .AJYAL SIDI BEL ABBES 2020 U 20 ANS BLITZ 330 ngày 17 giờ
152ème étape des Championnat de Wilaya Individuels U12 Tizi Ouzou 337 ngày 1 giờ
16Championnat d'Alger U12 Filles 2020 337 ngày 18 giờ
17Championnat d'Alger U18 2020 Garçons 337 ngày 18 giờ
18Championnat d'Alger U18 Filles 2020 337 ngày 18 giờ
19Championnat U12 Garçons 2020 337 ngày 18 giờ
20OPEN USBISKRA 2020 - YOUM CHAHID 337 ngày 20 giờ
212ème étape des Championnats de Wilaya Individuels U18 Tizi Ouzou 338 ngày 19 giờ
22OPEN USBISKRA 2020 338 ngày 19 giờ
23ELIMINATOIRES REGION OUEST DU CHAMPIONNAT SURETE NATIONALE HOMMES 340 ngày 18 giờ
24ELIMINATOIRE REGION OUEST SURETE NATIONALE FILLES 340 ngày 19 giờ
251/2 Final de la coupe AS.AJYAL sidi bel abbes elo Blitz 2020 344 ngày 15 giờ
26Algerian individual chess championship 2020 semi final 344 ngày 15 giờ
27Championnat d'Alger 2020 U10 Garçons 344 ngày 18 giờ
28Championnat d'Alger 2020 U10 Filles 344 ngày 18 giờ
29Championnat d'Alger 2020 U16 Garçons 344 ngày 18 giờ
30Championnat d'Alger 2020 U16 Filles 344 ngày 18 giờ
31Championnat regional "EST" de la sureté regionale 2020 Filles 347 ngày 22 giờ
32Championnat régional "Est" de la sureté nationale 2020 Open 347 ngày 23 giờ
33Championnat régional "SUD EST" de la sureté nationale 2020 Open 348 ngày 13 giờ
34Championnat regional "SUD EST" de la sureté regionale 2020 Filles 349 ngày 1 giờ
35Championnat national universitaire;5eme edition 350 ngày 21 giờ
36Championnat d'Alger U 14 Garçons 351 ngày 18 giờ
37Championnat d'Alger U14 Filles 351 ngày 18 giờ
38Championnat d'Alger 351 ngày 18 giờ
39 1ernTournoi regional ouest blitz 2020 352 ngày 22 giờ
40Championnat d'Algerie 2020 S50 358 ngày 14 giờ
41Tournois U14 - Tipaza دورة لأقل من 14 سنة - تيبازة 358 ngày 22 giờ
42 1er Tournoi regional blitz 2020 359 ngày 1 giờ
43ZONAL SUD OUARGLA 2020 365 ngày 22 giờ
44Tournoi 01 YENNAYER 2970 AS.AJYAL SIDI BEL ABBES 2020 370 ngày 15 giờ
45Zonal "EST" 2020 372 ngày 13 giờ
46Zonal ''CENTRE'' 2020 372 ngày 15 giờ
47zonal Ouest TC 2020 372 ngày 16 giờ
4840 éme Edition d'algiers First Saturday 377 ngày 21 giờ
4921éme Edition du Kids First Saturday 379 ngày 15 giờ
502020 Algerian Youth Championships Semi Final U16 Girls 379 ngày 21 giờ