Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Bangladesh (BAN)

Flag BAN
SốGiảiCập nhật
1Mujib Borsho MARCEL 2nd Division Chess League-2021 1 giờ 43 phút
2Mujib Borsho Invitational International Rating Chess Tournament 2020 4 ngày 4 giờ
3Mujib Borsho Invitational International Rating Chess Tournament 2020 17 ngày
4Mujib Borsho Invitational International Rating Chess Tournament 2020 17 ngày 1 giờ
5Sylhet FIDE International Rapid Rating Chess Tournament 2020 22 ngày
6Sylhet FIDE Standard International Rating Chess Tournament 2020 22 ngày 1 giờ
7" Mujib Borsho-Victory Day " CCPA Rapid Rating Chess Tournament - 2020 32 ngày 3 giờ
8hjggkjhhg cvn 39 ngày 2 giờ
9Shamsul Alam Smritee Chess Tournament - 2020 41 ngày
10Victory Day International Rapid Chess Tournament 2020 53 ngày
11Mujib Borsho FIDE Blitz Rating Chess Tournament 2020 81 ngày 5 giờ
12Morning Glory Online Bangladesh Chess Championship 2020 85 ngày
13Chattogram District BAR Association FIDE Rapid Rating Chess Tournament -2020 88 ngày 7 giờ
14Chattogram District BAR Association FIDE Rapid Rating Chess Tournament -2020 89 ngày 3 giờ
15Selection Chess Event for Girls for World Youth Chess 91 ngày 5 giờ
16Joytu Sheikh Hasina International Online Chess Tournament 2020 122 ngày 3 giờ
17Bangladesh Team Open for Online Chess Olympiad Practice Event 172 ngày 23 giờ
18Bangladesh Team Womens for Online Chess Olympiad Practice Event 172 ngày 23 giờ
19Sajeeb Wazid Joy Rapid Chess Championship 2020, Online Chess 176 ngày 23 giờ
20Online Olympiad Bangladesh Team 183 ngày 23 giờ
21Asian Seniors Zone 3.2 over 50 193 ngày 1 giờ
22Asian Seniors Online Chess Championships 2020 Over 65 - Zone 3.2 Qualification 193 ngày 3 giờ
23Senior Online Chess 199 ngày 23 giờ
24Online Test Event 207 ngày 2 giờ
25Asian Girls Under 20 Online Ch 2020 - Zone 3.2 Qualification 243 ngày 7 giờ
26Asian Junior Online Ch 2020 - Zone 3.2 Qualification 243 ngày 7 giờ
27WALTON Smart TV National Youth Chess Championships-2020, Under-18 314 ngày 1 giờ
28Walton Smart TV National Youth Chee Championships-2020, Under-10 314 ngày 1 giờ
29WALTON Smart TV National Youth Chess Championships-2020, Under-16 314 ngày 1 giờ
30WALTON Smart TV National Youth Chess Championships-2020, Under-14 314 ngày 2 giờ
31WALTON Smart TV National Youth Chee Championships-2020, Under-12 314 ngày 2 giờ
32Independence Day FIDE Rapid Rating Chess Tournament - 2020 314 ngày 10 giờ
33Walton Smart TV National Youth Chee Championships-2020, Under-8 316 ngày 8 giờ
34WALTON Air Conditioner FIDE Rapid School Chess Tournament-5 326 ngày 4 giờ
35WALTON Air Conditioner FIDE Rapid School Chess Tournament-4 333 ngày 4 giờ
3612 th Amrito Lal Day International Chess Tournament 2020 333 ngày 6 giờ
37CJKS-Haji Md. Nurul Hoque Sawdagar Memorial Premier Division Chess League-2020 334 ngày 4 giờ
38CJKS-Haji Md. Nurul Hoque Sawdagar Memorial 1st Division Chess League-2020 334 ngày 4 giờ
39 Elegant 20th FIDE Standard Rating Chess Tournament 2020, Below-2000 339 ngày 1 giờ
40 Elegant 5th FIDE Blitz Rating Chess Tournament 2020 339 ngày 2 giờ
41DUCSU MujibborshoRapid Chess Tournament 2020 339 ngày 4 giờ
42Gateway Academy FIDE Rapid School Chess Tournament 339 ngày 6 giờ
43Third Open Air Blitz Rating Chess Tournament - 2020 339 ngày 23 giờ
44Begum Laila Alam 11th Rating Women's Chess Tournament 341 ngày 1 giờ
45International Mother Language Day FIDE Standard Rating Chess Tournament - 2020 346 ngày 1 giờ
46WALTON Air Conditioner School FIDE Rapid Chess Tournament-3 347 ngày 5 giờ
47WALTON Air Conditioner School FIDE Rapid Chess Tournament-2 354 ngày 4 giờ
48Mujib Barsho Open Women Chess Tournament - 2020 357 ngày 5 giờ
492nd Shahid Kamaruzzaman Memorial International Open FIDE Rating Chess Tournament 357 ngày 7 giờ
50CCA-Junior FIDE Rapid Rating Chess Tournament 2020 ( Under-20 ) 360 ngày