Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Ivory Coast (CIV)

Flag CIV
SốGiảiCập nhật
1RESEAU DE MAT INVITATIONAL TOURNAMENT 2020 7 ngày 12 giờ
2Open Du Nouvel An 2020 29 ngày 11 giờ
3Open Du Nouvel An 2020, Junior 29 ngày 11 giờ
4OPEN D'ECHECS 2019, Senior 52 ngày 13 giờ
52019年山东省国际象棋冬季等级赛(济南赛区) 男子五级组 60 ngày 23 giờ
6MEMORIAL ALEKIN 2019 JUNIOR 64 ngày 10 giờ
7MEMORIAL ALEKIN 64 ngày 10 giờ
8OPEN AMIN BRANCH 84 ngày 10 giờ
9Open de l'ACECY, 1ère édition 84 ngày 23 giờ
10LES MASTERS DU VAL 100 ngày 10 giờ
11Open Mensuel du Club EDESA - OMCE OCTOBRE 2019 144 ngày 18 giờ
12OPEN KCF SEPTEMBRE 2019 147 ngày 21 giờ
13CHESS-PARTY HOTEL BADJO 150 ngày 20 giờ
14Open Mensuel du Club EDESA - OMCE AOUT 2019 188 ngày 16 giờ
152019年山东省国际象棋夏季等级赛(济南主赛区) 九级组 196 ngày 20 giờ
162019 GCT Cote d'Ivoire ECOWAS Team Challenge 281 ngày 20 giờ
172019 GCT Cote d'Ivoire ECOWAS Open Blitz 287 ngày 6 giờ
182019 GCT Cote d'Ivoire Blitz 287 ngày 7 giờ
192019 GCT Cote d'Ivoire Rapid 287 ngày 7 giờ
20DISCO-BLITZ 351 ngày 8 giờ
21MONDOUKOU 2019 RAPID 386 ngày 8 giờ
22OMCE 3 393 ngày 10 giờ
23MASTERS DE COTE D'IVOIRE 400 ngày 1 giờ
24DGD OPEN MENSUEL JAN 2019 413 ngày 2 giờ
25DGD BLITZ DU VENDREDI 415 ngày 1 giờ
26Open Mensuel du Club EDESA (OMCE) - Déc 2018 421 ngày 4 giờ
27CHAMPIONNAT DES CLUBS 2018 445 ngày 9 giờ
28BLITZ LEKAN 445 ngày 9 giờ
29CIV INVITATIONAL BLITZ 2018 573 ngày 6 giờ
30CIV INVITATIONAL RAPID 2018 575 ngày 14 giờ
31Championnat National Individuel Senior 2017-2018 668 ngày 10 giờ
322017 CIV INVITATIONALRAPIDS 817 ngày 14 giờ
332017 CIV Team Chess Invitational 817 ngày 17 giờ
34OPEN D'ECHECS 2017 ESCA_SENIORS 924 ngày 15 giờ
35OPEN D'ECHECS 2017 ESCA_JUNIORS 925 ngày
36Blitz de l'Indépendance de Côte d'Ivoire, 1ere édition_Aout 2017 930 ngày 4 giờ
37TOURNOI INTERNE RESEAU DE MAT, AOUT 2017 932 ngày
38Tournoi Fermé RESEAU DE MAT Juillet 2017 967 ngày