Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Jordan (JOR)

Flag JOR
SốGiảiCập nhật
1First Grade Clubs Chess Championship-2019 57 ngày 4 giờ
2Second Grade Clubs Chess Championship-2019 59 ngày 5 giờ
3بطولة الجامعات الاردنية للشطرنج السريع للطالبات 2019 م 76 ngày 11 giờ
4بطولة الشطرنج السريع للجامعات الاردنية2019م 76 ngày 11 giờ
5بطولة الجامعات الاردنية للشطرنج السريع 2019 78 ngày 11 giờ
6بطولة اكاديمية الزرقاء 87 ngày 14 giờ
727th Prince Mohamed Tournament- 2019 Open 120 ngày 8 giờ
8Asia Chess Academy Rapid Tournament-2019 Youth 135 ngày 5 giờ
9Asia Chess Academy Rapid Tournament-2019 Cadet 135 ngày 5 giờ
101th Jordan Chess Festival Tournament Blits Team 2019 155 ngày
111th Jordan Chess Festival Tournament Rabid 2019 155 ngày
121th Jordan Chess Festival Tournament Blits Famealey Team 2019 155 ngày
131th Jordan Chess Feestival Tournament Blits 2019 155 ngày
14Second Classification Tournament 2019 Open 169 ngày 4 giờ
15Final Kindom Tournament 2019- Women- 191 ngày 5 giờ
16Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U10-F 205 ngày 12 giờ
17Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U18-F 205 ngày 12 giờ
18Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 u-16 205 ngày 12 giờ
19Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U-20 205 ngày 12 giờ
20Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U20-F 205 ngày 12 giờ
21Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U-18 205 ngày 12 giờ
22Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U6+8F 205 ngày 12 giờ
23Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U12-F 205 ngày 12 giờ
24Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U-10 205 ngày 12 giờ
25Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U-12 205 ngày 12 giờ
26Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U-14 205 ngày 13 giờ
27Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U14-F 205 ngày 13 giờ
28Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U16-F 205 ngày 13 giờ
29Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U-8 205 ngày 14 giờ
30Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U-6 205 ngày 15 giờ
31fuheis Orthodox Club Rapid Chess Tournrment Open 217 ngày 6 giờ
32Final Kingdom Tournament 2019 218 ngày 3 giờ
33Asian Zone 3.1 - Men - 2019 235 ngày 11 giờ
34Asian Zone 3.1 - Women - 2019 235 ngày 12 giờ
35Second Blitz Tournament- 2019 268 ngày
36First Rapid Tournament 2019 274 ngày 23 giờ
37First Blitz Tournament 2019 282 ngày
38First Blitz Tournament 2019 282 ngày
392019 Individual Kingdom Age-groups Tournament U-14 M 288 ngày 4 giờ
402019 Individual Kingdom Age-groups Tournament U-12 F 288 ngày 4 giờ
412019 Individual Kingdom Age-groups Tournament U-12 288 ngày 5 giờ
422019 Individual Kingdom Age-groups Tournament U-10 288 ngày 5 giờ
432019 Individual Kingdom Age-groups Tournament U-16 F 288 ngày 6 giờ
442019 Individual Kingdom Age-groups Tournament U-14 F 288 ngày 6 giờ
452019 Individual Kingdom Age-groups Tournament U-10 F 288 ngày 6 giờ
462019 Individual Kingdom Age-groups Tournament U-16 288 ngày 7 giờ
472019 Individual Kingdom Age-groups Tournament U-8 +6 F 288 ngày 7 giờ
482019 Individual Kingdom Age-groups Tournament U-20 +18 F 288 ngày 7 giờ
492019 Individual Kingdom Age-groups Tournament U-8 288 ngày 7 giờ
502019 Individual Kingdom Age-groups Tournament U-6 289 ngày 8 giờ