Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Jordan (JOR)

Flag JOR
SốGiảiCập nhật
1Asian Seniors Zone 3.1 over 65 191 ngày 5 giờ
2Asian Seniors Zone 3.1 over 50 192 ngày 4 giờ
3Asian Seniors Zone 3.1 over 65 192 ngày 5 giờ
4Asian Junior Online Ch 2020 - Zone 3.1 Qualification 239 ngày
5Asian Girls Under 20 Online Ch 2020 - Zone 3.1 Qualification 239 ngày 1 giờ
6Secnd Jordanian Lawyers Tournament-2020 313 ngày 4 giờ
7First Classification Tournament-2020 Open 314 ngày 22 giờ
8البطولة الاولى لموظفي وزارة الاشغال العامة والاسكان 326 ngày 3 giờ
9First Stage Individual Kingdom Tournament -2020 Under-R1700 326 ngày 22 giờ
10The Second Chess Championship For Capital Bank 328 ngày 2 giờ
11First Grade Clubs Chess Championship-2019 396 ngày 21 giờ
12Second Grade Clubs Chess Championship-2019 398 ngày 22 giờ
13بطولة الجامعات الاردنية للشطرنج السريع للطالبات 2019 م 416 ngày 4 giờ
14بطولة الشطرنج السريع للجامعات الاردنية2019م 416 ngày 4 giờ
1527th Prince Mohamed Tournament- 2019 Open 460 ngày 1 giờ
16Asia Chess Academy Rapid Tournament-2019 Youth 474 ngày 22 giờ
17Asia Chess Academy Rapid Tournament-2019 Cadet 474 ngày 22 giờ
181th Jordan Chess Festival Tournament Blits Team 2019 494 ngày 17 giờ
191th Jordan Chess Festival Tournament Rabid 2019 494 ngày 17 giờ
201th Jordan Chess Festival Tournament Blits Famealey Team 2019 494 ngày 17 giờ
211th Jordan Chess Feestival Tournament Blits 2019 494 ngày 17 giờ
22Second Classification Tournament 2019 Open 508 ngày 21 giờ
23Final Kindom Tournament 2019- Women- 530 ngày 22 giờ
24Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U10-F 545 ngày 5 giờ
25Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U18-F 545 ngày 5 giờ
26Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 u-16 545 ngày 5 giờ
27Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U-20 545 ngày 5 giờ
28Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U20-F 545 ngày 5 giờ
29Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U-18 545 ngày 5 giờ
30Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U6+8F 545 ngày 5 giờ
31Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U12-F 545 ngày 5 giờ
32Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U-10 545 ngày 5 giờ
33Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U-12 545 ngày 5 giờ
34Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U-14 545 ngày 5 giờ
35Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U14-F 545 ngày 6 giờ
36Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U16-F 545 ngày 6 giờ
37Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U-8 545 ngày 6 giờ
38Arab Individual Chess Age Groups Championship - 2019 U-6 545 ngày 8 giờ
39fuheis Orthodox Club Rapid Chess Tournrment Open 556 ngày 22 giờ
40Final Kingdom Tournament 2019 557 ngày 20 giờ
41Asian Zone 3.1 - Men - 2019 575 ngày 3 giờ
42Asian Zone 3.1 - Women - 2019 575 ngày 4 giờ
43Second Blitz Tournament- 2019 607 ngày 17 giờ
44First Rapid Tournament 2019 614 ngày 16 giờ
45First Blitz Tournament 2019 621 ngày 17 giờ
46First Blitz Tournament 2019 621 ngày 17 giờ
472019 Individual Kingdom Age-groups Tournament U-14 M 627 ngày 21 giờ
482019 Individual Kingdom Age-groups Tournament U-12 F 627 ngày 21 giờ
492019 Individual Kingdom Age-groups Tournament U-12 627 ngày 22 giờ
502019 Individual Kingdom Age-groups Tournament U-10 627 ngày 22 giờ