Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: Kenya (KEN)

Flag KEN
SốGiảiCập nhật
1Kenya Premier Chess League 2020 - Elite League 25 phút
2Kenya Premier Chess League 2020 - Super League 26 phút
3Final Phase Olympiad Qualifiers 2020 - Open Section 9 giờ 13 phút
4Final Phase Olympiad Qualifiers 2020 - Ladies Section 9 giờ 14 phút
5WIDA HIGHWAY CHESS MASHINANI TOURNAMENT U - 9 3 ngày 20 giờ
6WIDA HIGHWAY MOTEL CHESS MASHINANI TOURNAMENT; U-14 3 ngày 20 giờ
7WIDA HIGHWAY MOTEL CHESS MASHINANI TOURNAMENT U - 11 3 ngày 20 giờ
8Peponi School Junior Chess Tournament II; U18 3 ngày 23 giờ
9Peponi School Junior Chess Tournament II; U10 3 ngày 23 giờ
10Peponi School Junior Chess Tournament II; U8 3 ngày 23 giờ
11Peponi School Junior Chess Tournament II; Elite Section 4 ngày 1 giờ
122nd Edition Queens Rapid Chess Tournament 2020 4 ngày 2 giờ
13Peponi School Junior Chess Tournament II; U14 5 ngày
14Peponi School Junior Chess Tournament II; U12 5 ngày
15Kenyatta Mahiga 6 ngày 3 giờ
16St. Patrick's Iten Internal Chess Challenge 2020 - U18 Boys 6 ngày 9 giờ
17St. Patrick's Iten Internal Chess Challenge 2020 - U16 Boys 6 ngày 19 giờ
18St.Patrick's Iten Internal Chess Challenge 2020 - U14 Boys 6 ngày 19 giờ
192nd Phase Olympiad Qualifiers 2020 - Open Section 7 ngày 5 giờ
20RUMBLE IN THE SCOTTISH TARTAN 8 ngày
212nd Phase Olympiad Qualifiers 2020 - Ladies Section 9 ngày 5 giờ
221st Baringo Open Youth Tournament 10 ngày 3 giờ
23Coast Youth Regional Qualifiers 2020 U10,12,14,16,18 Girls 10 ngày 22 giờ
24Coast Youth Regional Qualifiers 2020 U18 Boys 10 ngày 22 giờ
25Coast Youth Regional Qualifiers 2020 U10 Boys 10 ngày 22 giờ
26Coast Youth Regional Qualifiers 2020 U14 & 12 Boys 10 ngày 22 giờ
27Coast Youth Regional Qualifiers 2020 U8 10 ngày 22 giờ
28KNYCCC Nakuru Region Qualifiers 2020 - U16 Boys & Girls 11 ngày 1 giờ
29KNYCCC Nakuru Region Qualifiers 2020 - U18 Boys & Girls 11 ngày 1 giờ
30KNYCCC Nakuru Region Qualifiers 2020 - U12 Boys & Girls 11 ngày 1 giờ
31KNYCCC Nakuru Region Qualifiers 2020 - U14 Boys & Girls 11 ngày 2 giờ
32Coast Youth Regional Qualifiers 2020 U14 and 12 boys 11 ngày 7 giờ
33KNYCCC Nakuru Region Qualifiers 2020 - U12 Boys & Girls 12 ngày 2 giờ
34KNYCCC Nakuru Region Qualifiers 2020 - Under 8 Boys 12 ngày 17 giờ
35KNYCCC Nakuru Region Qualifiers 2020 - Under 10 Girls 12 ngày 17 giờ
36KNYCCC Nakuru Region Qualifiers 2020 - Under 10 Boys 12 ngày 17 giờ
37KNYCCC Nakuru Region Qualifiers 2020 - Under 8 Girls 12 ngày 17 giờ
38KNYCCC Nakuru Region Qualifiers 2020 - Under 14 Girls 12 ngày 17 giờ
39KNYCCC Nakuru Region Qualifiers 2020 - Under 16 Girls 12 ngày 17 giờ
40KNYCCC Nakuru Region Qualifiers 2020 - Under 18 Girls 12 ngày 17 giờ
41KNYCCC Nakuru Region Qualifiers 2020 - Under 12 Girls. 12 ngày 17 giờ
42KNYCCC Nairobi Region Qualifiers 2020, U10 14 ngày 13 giờ
43KNYCCC Nairobi Region Qualifiers 2020, U8 17 ngày 23 giờ
44Bush Open - Girls 17 ngày 23 giờ
45Bush Open 18 ngày
46KNYCCC Nairobi Region Qualifiers 2020, U14 18 ngày
47NCC - Third Edition 18 ngày
48KNYCCC Nairobi Region Qualifiers 2020, U16 18 ngày
49KNYCCC Nairobi Region Qualifiers 2020, U18 18 ngày
50KNYCCC Nairobi Region Qualifiers 2020, U12 18 ngày