Giải/ Nội dung

Sắp xếp theo trình tự

Chọn Liên đoàn: South Africa (RSA)

Flag RSA
SốGiảiCập nhật
1Swartkop LS Proewe u9 28 phút
2Swartkop LS Proewe u11 28 phút
3Swartkop LS Proewe u13 30 phút
4Swartkop LS Proewe 39 phút
5Steinitz Chess Club Champs 2020 Rapid 57 phút
62020 Cape of Good Hope Open Prestige 1 giờ 33 phút
72020 Cape of Good Hope Open Open 1 giờ 34 phút
82020 Cape of Good Hope Open Elite 1 giờ 40 phút
9George Trial 3 Under 14 1 giờ 40 phút
10George Trial 3 Under 12 1 giờ 40 phút
112020 Tuks Open F Section 1 giờ 44 phút
122020 Tuks Open E Section 1 giờ 44 phút
132020 Tuks Open D Section 1 giờ 44 phút
142020 Tuks Open C Section 1 giờ 44 phút
152020 Tuks Open B Section 1 giờ 45 phút
162020 Tuks Open A Section 1 giờ 45 phút
17George Trial 3 Under 16 1 giờ 52 phút
18George Trial 3 Under 18-20 3 giờ 10 phút
19George Trial 3 Under 10 3 giờ 22 phút
20BO-WESKUS SKOLE PRESTIGE 2020 O7 RONDTE 1 3 giờ 29 phút
21Lejweleputswa 3rd Qualifier 2020 U/10 4 giờ 36 phút
22Lejweleputswa 3rd Qualifier 2020 U/12 4 giờ 36 phút
23Lejweleputswa 3rd Qualifier 2020 U/14 4 giờ 36 phút
24Lejweleputswa 3rd Qualifier 2020 U/16 4 giờ 36 phút
25Lejweleputswa 3rd Qualifier 2020 U/18 4 giờ 37 phút
26Lejweleputswa 3rd Qualifier 2020 Open 4 giờ 37 phút
27Nedjo Stevanovic Honoree Swiss 2020 7 giờ 9 phút
28Tuesday Chess @ 18:00 11 Feb - 17 March; 90/90 7 giờ 12 phút
29Springbok Cup 2020 7 giờ 21 phút
302020 Moss Kolnik Memorial Swiss 7 giờ 48 phút
312020 Cape of Good Hope Open U8 19 giờ 34 phút
32Oudtshoorn Proewe 1 U18U20 u18u20 1 ngày 1 giờ
33Oudtshoorn Proewe 1 Onder 15 Onder 15 1 ngày 1 giờ
34Oudtshoorn Proewe 1 Onder 13 Onder 13 1 ngày 1 giờ
35Oudtshoorn Proewe 1 Onder 11 Onder 11 1 ngày 1 giờ
36Oudtshoorn Proewe 1 O/9 Onder 9 1 ngày 1 giờ
372020 CCC Annual Opener All 1 ngày 1 giờ
38Lejweleputswa Club Challange 2020 1 ngày 2 giờ
39King Cars PE Chess Club Grand Prix 2020 - Leg 1 1 ngày 5 giờ
402020 Cape of Good Hope Open U10 1 ngày 5 giờ
41Oudtshoorn Proewe 1 O/9 Onder 9 1 ngày 10 giờ
42Oudtshoorn Proewe 1 Onder 11 Onder 11 1 ngày 10 giờ
43Oudtshoorn Proewe 1 Onder 13 Onder 13 1 ngày 10 giờ
44Oudtshoorn Proewe 1 Onder 15 Onder 15 1 ngày 10 giờ
45Oudtshoorn Proewe 1 U18U20 u18u20 1 ngày 10 giờ
46George Trial 3 Under 8 2 ngày 2 giờ
47Vredenburg Open 2 ngày 10 giờ
48Bellville Chess club Feb 2020 Rapids 3 ngày 1 giờ
49Hessequa Skaak Proewe 2 Onder 18 Dogters 3 ngày 5 giờ
50Hessequa Skaak Proewe 2 Onder 18 en 20 Seuns 3 ngày 5 giờ