Wybranie turnieju

Sortowanie według

Selected federation: Vietnam (VIE)

Flag VIE
NrNazwa turniejuOstatnia aktualizacja strony
1GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ TIÊU CHUẨN NỮ 16 ( Lớp 10) 1 Minutes
2GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ TIÊU CHUẨN NAM 10-11 ( Lớp 4 đến 5) 2 Minutes
3Giải cờ tướng mừng đảng đón xuân huyện Hòa Vang 17 Minutes
4GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ TIÊU CHUẨN NAM 16 ( Lớp 10) 1 Hours 52 Min.
5GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ TIÊU CHUẨN NAM 12-13 ( Lớp 6 đến 7) 1 Hours 53 Min.
6GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ TIÊU CHUẨN NỮ 18 ( Lớp 11&12) 1 Hours 54 Min.
7GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ TIÊU CHUẨN NAM 18 ( Lớp 11&12) 1 Hours 55 Min.
8GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ TIÊU CHUẨN NỮ 14-15 ( Lớp 8 đến 9) 1 Hours 57 Min.
9GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ TIÊU CHUẨN NAM 14-15 ( Lớp 8 đến 9) 2 Hours 2 Min.
10GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ TIÊU CHUẨN NỮ 12-13 ( Lớp 6 đến 7) 2 Hours 33 Min.
11GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ TIÊU CHUẨN NỮ 10-11 ( Lớp 4 đến 5) 2 Hours 36 Min.
12GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ TIÊU CHUẨN NỮ 9 ( Lớp 1 đến 3) 2 Hours 54 Min.
13GIẢI CỜ TƯỚNG MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN TÂN SỬU 2021 NAM 3 Hours 1 Min.
14GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ TIÊU CHUẨN NAM 9 ( Lớp 1 đến 3) 3 Hours 3 Min.
15GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ NHANH NAM 9 ( Lớp 1 đến 3) 3 Hours 31 Min.
16GIẢI CỜ TƯỚNG MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN TÂN SỬU 2021 NỮ 3 Hours 41 Min.
17Hội Khỏe Phù Đổng Quận Ninh Kiều - Tuyến 5 Nữ 3 Hours 42 Min.
18Hội Khỏe Phù Đổng Quận Ninh Kiều - Tuyến 4 Nữ 3 Hours 42 Min.
19Hội Khỏe Phù Đổng Quận Ninh Kiều - Tuyến 3 Nữ 3 Hours 44 Min.
20Hội Khỏe Phù Đổng Quận Ninh Kiều - Tuyến 2 Nữ 3 Hours 44 Min.
21Hội Khỏe Phù Đổng Quận Ninh Kiều - Tuyến 1 Nữ 3 Hours 45 Min.
22Hội Khỏe Phù Đổng Quận Ninh Kiều - Tuyến 5 Nam 3 Hours 46 Min.
23Hội Khỏe Phù Đổng Quận Ninh Kiều - Tuyến 4 Nam 3 Hours 47 Min.
24Hội Khỏe Phù Đổng Quận Ninh Kiều - Tuyến 3 Nam 3 Hours 48 Min.
25Hội Khỏe Phù Đổng Quận Ninh Kiều - Tuyến 2 Nam 3 Hours 50 Min.
26Hội Khỏe Phù Đổng Quận Ninh Kiều - Tuyến 1 Nam 3 Hours 51 Min.
27Giải cờ tướng mừng đảng đón xuân huyện Hòa Vang bảng nam đội tuyển 5 Hours 59 Min.
28Bảng U11 + Open 14 Hours 48 Min.
29Bảng U9 14 Hours 48 Min.
30Bảng U7 14 Hours 48 Min.
31Hội thao mừng Xuân Tân Sửu năm 2021 - CỜ VUA NAM 19 Hours 25 Min.
32GIẢI CỜ VUA HKPD TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2021 BẢNG ĐIỂM NỮ KHỐI 45 21 Hours 19 Min.
33GIẢI CỜ VUA HKPD TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2021 BẢNG ĐIỂM NỮ KHỐI 6 & 7 21 Hours 20 Min.
34GIẢI CỜ VUA HKPD TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2021 BẢNG ĐIỂM NAM KHỐI 45 21 Hours 20 Min.
35GIẢI CỜ VUA HKPD TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2021 BẢNG ĐIỂM NỮ KHỐI 10-12 21 Hours 21 Min.
36GIẢI CỜ VUA HKPD TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2021 BẢNG ĐIỂM NAM KHỐI 8-9 21 Hours 21 Min.
37GIẢI CỜ VUA HKPD TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2021 BẢNG ĐIỂM NỮ KHỐI 89 21 Hours 51 Min.
38GIẢI CỜ VUA HKPD TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2021 BẢNG ĐIỂM NAM KHỐI 10-12 21 Hours 57 Min.
39GIẢI CỜ VUA HKPD TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2021 BẢNG ĐIỂM NAM KHỐI 6 & 7 22 Hours
40GIẢI CỜ VUA HKPD TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2021 BẢNG ĐIỂM NỮ KHỐI 2-3 22 Hours 37 Min.
41GIẢI CỜ VUA HKPD TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2021 BẢNG ĐIỂM NAM KHỐI 2-3 23 Hours 4 Min.
42Hội thao mừng Xuân Tân Sửu năm 2021 - CỜ VUA NỮ 1 Days 2 Hours
43Hội thao mừng Xuân Tân Sửu năm 2021 - CỜ TƯỚNG NAM 1 Days 2 Hours
44GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TRẺ MIỀN TRUNG LẦN THỨ XIX NĂM 2021 - CỜ NHANH - U18 NỮ 1 Days 4 Hours
45GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TRẺ MIỀN TRUNG LẦN THỨ XIX NĂM 2021 - CỜ NHANH - U18 NAM 1 Days 4 Hours
46GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TRẺ MIỀN TRUNG LẦN THỨ XIX NĂM 2021 - CỜ NHANH - U15 NỮ 1 Days 4 Hours
47GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TRẺ MIỀN TRUNG LẦN THỨ XIX NĂM 2021 - CỜ NHANH - U15 NAM 1 Days 4 Hours
48GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TRẺ MIỀN TRUNG LẦN THỨ XIX NĂM 2021 - CỜ NHANH - U13 Nữ 1 Days 4 Hours
49GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TRẺ MIỀN TRUNG LẦN THỨ XIX NĂM 2021 - CỜ NHANH - U13 NAM 1 Days 4 Hours
50GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TRẺ MIỀN TRUNG LẦN THỨ XIX NĂM 2021 - CỜ NHANH - U11 Nữ 1 Days 4 Hours
Chess-Tournament-Results-Server © 2006-2021 Heinz Herzog, CMS-Version 25.08.2020 09:21
PixFuture exclusive partner, Legal details/Terms of use