Turnuvasecimi

gore dizilim

Seçilen federasyon: Vietnam (VIE)

Flag VIE
No.TurnuvaSon güncelleme
1GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2019 BẢNG NỮ - CỜ TIÊU CHUẨN 10 Dakika
2GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ VUA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2019 BẢNG NAM - CỜ TIÊU CHUẨN 17 Dakika
3Giải Cờ vua Hội khỏe Phù Đổng quận Hà Đông năm học 2019-2020 Nữ 11 19 Dakika
4Giải Cờ vua Hội khỏe Phù Đổng quận Hà Đông năm học 2019-2020 Nữ 13 24 Dakika
5Giải Cờ vua Hội khỏe Phù Đổng quận Hà Đông năm học 2019-2020 Nam 13 26 Dakika
6Giải Cờ vua Hội khỏe Phù Đổng quận Hà Đông năm học 2019-2020 Nữ 9 26 Dakika
7Giải Cờ vua Hội khỏe Phù Đổng quận Hà Đông năm học 2019-2020 Nam 7 27 Dakika
8Giải Cờ vua Hội khỏe Phù Đổng quận Hà Đông năm học 2019-2020 Nữ 7 29 Dakika
9Giải Cờ vua Hội khỏe Phù Đổng quận Hà Đông năm học 2019-2020 Nam 15 29 Dakika
10Giải Cờ vua Hội khỏe Phù Đổng quận Hà Đông năm học 2019-2020 Nam 9 30 Dakika
11Giải Cờ vua Hội khỏe Phù Đổng quận Hà Đông năm học 2019-2020 Nữ 15 38 Dakika
12GIẢI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ NHA TRANG NĂM HỌC 2019-2020 MÔN CỜ VUA NAM THCS 15 TUỔI 42 Dakika
13Giải Cờ vua Hội khỏe Phù Đổng quận Hà Đông năm học 2019-2020 Nam 11 57 Dakika
14GIẢI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ NHA TRANG NĂM HỌC 2019-2020 MÔN CỜ VUA NỮ THCS 13 TUỔI 58 Dakika
15GIẢI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ NHA TRANG NĂM HỌC 2019-2020 MÔN CỜ VUA NAM THCS 13 TUỔI 1 Saat 5 Dk.
16GIẢI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ NHA TRANG NĂM HỌC 2019-2020 MÔN CỜ VUA NỮ THCS 15 TUỔI 1 Saat 11 Dk.
17GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ BIÊN HÒA NĂM HỌC 2019 - 2020 CỜ TIÊU CHUẨN NAM 6 - 9 2 Saat 31 Dk.
18GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ BIÊN HÒA NĂM HỌC 2019 - 2020 CỜ TIÊU CHUẨN NAM 14 - 15 2 Saat 39 Dk.
19GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ BIÊN HÒA NĂM HỌC 2019 - 2020 CỜ TIÊU CHUẨN NAM 12 - 13 2 Saat 41 Dk.
20GIẢI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ NHA TRANG NĂM HỌC 2019-2020 MÔN CỜ VUA NỮ TH 11 TUỔI 5 Saat 6 Dk.
21GIẢI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ NHA TRANG NĂM HỌC 2019-2020 MÔN CỜ VUA NỮ TH 9 TUỔI 5 Saat 6 Dk.
22GIẢI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ NHA TRANG NĂM HỌC 2019-2020 MÔN CỜ VUA NAM TH 9 TUỔI 5 Saat 6 Dk.
23GIẢI HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ NHA TRANG NĂM HỌC 2019-2020 MÔN CỜ VUA NAM TH 11 TUỔI 5 Saat 7 Dk.
242019 U2000 (Vietchess Club) 2nd ROAD TO MASTER Championship 6 Saat 35 Dk.
25Giải Cờ Vua CLB Thần Đồng Đà Nẵng Bảng nâng cao 8 Saat 10 Dk.
26GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ BIÊN HÒA NĂM HỌC 2019 - 2020 CỜ TIÊU CHUẨN NAM 10 - 11 10 Saat 47 Dk.
27GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ HÒA NĂM HỌC 2019 - 2020 CỜ TIÊU CHUẨN NỮ 10 - 11 16 Saat 53 Dk.
28GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ HÒA NĂM HỌC 2019 - 2020 CỜ TIÊU CHUẨN NỮ 6 - 9 17 Saat 14 Dk.
29GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ HÒA NĂM HỌC 2019 - 2020 CỜ NHANH NỮ 14 - 15 22 Saat 49 Dk.
30GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ HÒA NĂM HỌC 2019 - 2020 CỜ NHANH NỮ 12 - 13 22 Saat 50 Dk.
31GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ HÒA NĂM HỌC 2019 - 2020 CỜ NHANH NỮ 10 - 11 22 Saat 50 Dk.
32GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ HÒA NĂM HỌC 2019 - 2020 CỜ NHANH NỮ 6 - 9 22 Saat 52 Dk.
33GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ HÒA NĂM HỌC 2019 - 2020 CỜ NHANH NAM 14 - 15 22 Saat 54 Dk.
34GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ HÒA NĂM HỌC 2019 - 2020 CỜ NHANH NAM 12 - 13 22 Saat 55 Dk.
35GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ HÒA NĂM HỌC 2019 - 2020 CỜ NHANH NAM 10 - 11 22 Saat 56 Dk.
36GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ HÒA NĂM HỌC 2019 - 2020 CỜ NHANH NAM 6 - 9 22 Saat 57 Dk.
37GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ HÒA NĂM HỌC 2019 - 2020 CỜ TIÊU CHUẨN NỮ 14 - 15 23 Saat
38GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ HÒA NĂM HỌC 2019 - 2020 CỜ TIÊU CHUẨN NỮ 12 - 13 23 Saat 1 Dk.
39GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2019 BẢNG NAM - CỜ CHỚP 23 Saat 8 Dk.
40GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2019 BẢNG NỮ - CỜ CHỚP 23 Saat 8 Dk.
41GIẢI CỜ VUA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ BIÊN HÒA NĂM HỌC 2019 - 2020 CỜ TIÊU CHUẨN 23 Saat 14 Dk.
42GIẢI CỜ NHANH BÁCH KHOA HÀ NỘI MỞ RỘNG IV - CỜ VUA 23 Saat 43 Dk.
43GIẢI CỜ NHANH BÁCH KHOA HÀ NỘI MỞ RỘNG IV - CỜ TƯỚNG 1 Gun
44GIẢI CỜ TƯỚNG HKPĐ QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2019-2020 - BẢNG NAM 12-13 TUỔI 1 Gun
45GIẢI CỜ TƯỚNG HKPĐ QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2019-2020 - BẢNG NAM 14-15 TUỔI 1 Gun
46GIẢI CỜ TƯỚNG HKPĐ QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2019-2020 - BẢNG NAM 10-11 TUỔI 1 Gun
47GIẢI CỜ TƯỚNG HKPĐ QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2019-2020 - BẢNG NỮ 8-9 TUỔI 1 Gun
48GIẢI CỜ TƯỚNG HKPĐ QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2019-2020 - BẢNG NỮ 14-15 TUỔI 1 Gun
49GIẢI CỜ TƯỚNG HKPĐ QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2019-2020 - BẢNG NỮ 10-11 TUỔI 1 Gun
50GIẢI CỜ TƯỚNG HKPĐ QUẬN CẦU GIẤY NĂM HỌC 2019-2020 - BẢNG NAM 8-9 TUỔI 1 Gun