Turnuvasecimi

gore dizilim

Seçilen federasyon: Vietnam (VIE)

Flag VIE
No.TurnuvaSon güncelleme
1GIẢI CỜ VUA CHỚP NHOÁNG CUỐI TUẦN 14 Saat 15 Dk.
2GIẢI CỜ VUA NHANH CUỐI TUẦN 15 Saat 57 Dk.
3corona 18 Saat 54 Dk.
426-01-2020 20 Saat 6 Dk.
5Giai covid 20 23 Saat 38 Dk.
6Co Vid 20 u7 23 Saat 39 Dk.
7Giai Dai Hoi TDTT (CV Nam) 14 Gun 18 Saat
8Giải cờ Tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U10 Nữ 17 Gun 22 Saat
9Giải cờ Tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U8 Nam 17 Gun 22 Saat
10Giải cờ tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U14 Nữ 17 Gun 22 Saat
11Giải cờ Tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U10 Nam 17 Gun 22 Saat
12Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U12 Nam 17 Gun 22 Saat
13Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U10 Nam 17 Gun 22 Saat
14Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U20 Nữ 17 Gun 22 Saat
15Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U6 Nam 17 Gun 22 Saat
16Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U12 Nữ 17 Gun 22 Saat
17Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U8 Nam 17 Gun 22 Saat
18Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U14 Nữ 17 Gun 22 Saat
19Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U14 Nam 17 Gun 22 Saat
20Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U10 Nữ 17 Gun 22 Saat
21Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U20 Nam 17 Gun 22 Saat
22Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Chớp - U8 Nữ 17 Gun 22 Saat
23Giải cờ Tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U14Nam 17 Gun 22 Saat
24Giải cờ Tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U12 nam 17 Gun 22 Saat
25Giải cờ Tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U12 Nữ 17 Gun 23 Saat
26Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ chớp - U6 Nữ 18 Gun 1 Saat
27Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U12 Nam 18 Gun 16 Saat
28Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U20 Nữ 18 Gun 16 Saat
29Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U14 Nam 18 Gun 16 Saat
30Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U20 Nam 18 Gun 16 Saat
31Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U14 Nữ 18 Gun 16 Saat
32Giải cờ Tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U14Nam 18 Gun 16 Saat
33Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U10 Nam 18 Gun 16 Saat
34Giải cờ tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U14 Nữ 18 Gun 16 Saat
35Giải cờ Tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U10 Nữ 18 Gun 16 Saat
36Giải cờ Tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U8 Nam 18 Gun 16 Saat
37Giải cờ Tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U12 Nữ 18 Gun 16 Saat
38Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U12 Nữ 18 Gun 16 Saat
39Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U10 Nữ 18 Gun 16 Saat
40Giải cờ Tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U10Nam 18 Gun 16 Saat
41Giải cờ Tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U12 nam 18 Gun 16 Saat
42Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U6 Nam 18 Gun 17 Saat
43Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U8 Nam 18 Gun 17 Saat
44Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U8 Nữ 18 Gun 17 Saat
45Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ nhanh - U6 Nữ 18 Gun 23 Saat
4610th HDBank International Chess Tournament 2020 - Masters 19 Gun
4710th HDBank International Chess Tournament 2020 - Challengers 19 Gun
48Giải cờ Tướng các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ tiêu chuẩn - U10Nam 19 Gun 2 Saat
49Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ tiêu chuẩn - U14 Nam 19 Gun 17 Saat
50Giải cờ vua các nhóm tuổi miền Trung mở rộng năm 2020 - Cờ tiêu chuẩn - U20 Nam 19 Gun 17 Saat