Selecció del torneig

Ordenar per

Federació seleccionada: Vietnam (VIE)

Flag VIE
Núm.TorneigDarrera actualització
1GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ TIÊU CHUẨN NỮ 12-13 ( Lớp 6 đến 7) 36 Minuts
2GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ TIÊU CHUẨN NỮ 16 ( Lớp 10) 42 Minuts
3GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ TIÊU CHUẨN NAM 10-11 ( Lớp 4 đến 5) 43 Minuts
4Giải cờ tướng mừng đảng đón xuân huyện Hòa Vang 58 Minuts
5GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ TIÊU CHUẨN NAM 16 ( Lớp 10) 2 Hores 33 Min.
6GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ TIÊU CHUẨN NAM 12-13 ( Lớp 6 đến 7) 2 Hores 34 Min.
7GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ TIÊU CHUẨN NỮ 18 ( Lớp 11&12) 2 Hores 35 Min.
8GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ TIÊU CHUẨN NAM 18 ( Lớp 11&12) 2 Hores 36 Min.
9GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ TIÊU CHUẨN NỮ 14-15 ( Lớp 8 đến 9) 2 Hores 38 Min.
10GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ TIÊU CHUẨN NAM 14-15 ( Lớp 8 đến 9) 2 Hores 43 Min.
11GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ TIÊU CHUẨN NỮ 10-11 ( Lớp 4 đến 5) 3 Hores 17 Min.
12GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ TIÊU CHUẨN NỮ 9 ( Lớp 1 đến 3) 3 Hores 35 Min.
13GIẢI CỜ TƯỚNG MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN TÂN SỬU 2021 NAM 3 Hores 42 Min.
14GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ TIÊU CHUẨN NAM 9 ( Lớp 1 đến 3) 3 Hores 44 Min.
15GIẢI CỜ VUA HKPĐ TỈNH THÁI NGUYÊN LẦN THỨ XVII NĂM HỌC 2020-2021 NỘI DUNG: CỜ NHANH NAM 9 ( Lớp 1 đến 3) 4 Hores 12 Min.
16GIẢI CỜ TƯỚNG MỪNG ĐẢNG MỪNG XUÂN TÂN SỬU 2021 NỮ 4 Hores 22 Min.
17Hội Khỏe Phù Đổng Quận Ninh Kiều - Tuyến 5 Nữ 4 Hores 23 Min.
18Hội Khỏe Phù Đổng Quận Ninh Kiều - Tuyến 4 Nữ 4 Hores 23 Min.
19Hội Khỏe Phù Đổng Quận Ninh Kiều - Tuyến 3 Nữ 4 Hores 25 Min.
20Hội Khỏe Phù Đổng Quận Ninh Kiều - Tuyến 2 Nữ 4 Hores 25 Min.
21Hội Khỏe Phù Đổng Quận Ninh Kiều - Tuyến 1 Nữ 4 Hores 26 Min.
22Hội Khỏe Phù Đổng Quận Ninh Kiều - Tuyến 5 Nam 4 Hores 27 Min.
23Hội Khỏe Phù Đổng Quận Ninh Kiều - Tuyến 4 Nam 4 Hores 28 Min.
24Hội Khỏe Phù Đổng Quận Ninh Kiều - Tuyến 3 Nam 4 Hores 29 Min.
25Hội Khỏe Phù Đổng Quận Ninh Kiều - Tuyến 2 Nam 4 Hores 31 Min.
26Hội Khỏe Phù Đổng Quận Ninh Kiều - Tuyến 1 Nam 4 Hores 32 Min.
27Giải cờ tướng mừng đảng đón xuân huyện Hòa Vang bảng nam đội tuyển 6 Hores 40 Min.
28Bảng U11 + Open 15 Hores 29 Min.
29Bảng U9 15 Hores 29 Min.
30Bảng U7 15 Hores 29 Min.
31Hội thao mừng Xuân Tân Sửu năm 2021 - CỜ VUA NAM 20 Hores 6 Min.
32GIẢI CỜ VUA HKPD TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2021 BẢNG ĐIỂM NỮ KHỐI 45 22 Hores
33GIẢI CỜ VUA HKPD TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2021 BẢNG ĐIỂM NỮ KHỐI 6 & 7 22 Hores 1 Min.
34GIẢI CỜ VUA HKPD TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2021 BẢNG ĐIỂM NAM KHỐI 45 22 Hores 1 Min.
35GIẢI CỜ VUA HKPD TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2021 BẢNG ĐIỂM NỮ KHỐI 10-12 22 Hores 2 Min.
36GIẢI CỜ VUA HKPD TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2021 BẢNG ĐIỂM NAM KHỐI 8-9 22 Hores 2 Min.
37GIẢI CỜ VUA HKPD TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2021 BẢNG ĐIỂM NỮ KHỐI 89 22 Hores 32 Min.
38GIẢI CỜ VUA HKPD TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2021 BẢNG ĐIỂM NAM KHỐI 10-12 22 Hores 38 Min.
39GIẢI CỜ VUA HKPD TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2021 BẢNG ĐIỂM NAM KHỐI 6 & 7 22 Hores 41 Min.
40GIẢI CỜ VUA HKPD TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2021 BẢNG ĐIỂM NỮ KHỐI 2-3 23 Hores 18 Min.
41GIẢI CỜ VUA HKPD TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2021 BẢNG ĐIỂM NAM KHỐI 2-3 23 Hores 45 Min.
42Hội thao mừng Xuân Tân Sửu năm 2021 - CỜ VUA NỮ 1 Dies 3 Hores
43Hội thao mừng Xuân Tân Sửu năm 2021 - CỜ TƯỚNG NAM 1 Dies 3 Hores
44GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TRẺ MIỀN TRUNG LẦN THỨ XIX NĂM 2021 - CỜ NHANH - U18 NỮ 1 Dies 5 Hores
45GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TRẺ MIỀN TRUNG LẦN THỨ XIX NĂM 2021 - CỜ NHANH - U18 NAM 1 Dies 5 Hores
46GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TRẺ MIỀN TRUNG LẦN THỨ XIX NĂM 2021 - CỜ NHANH - U15 NỮ 1 Dies 5 Hores
47GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TRẺ MIỀN TRUNG LẦN THỨ XIX NĂM 2021 - CỜ NHANH - U15 NAM 1 Dies 5 Hores
48GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TRẺ MIỀN TRUNG LẦN THỨ XIX NĂM 2021 - CỜ NHANH - U13 Nữ 1 Dies 5 Hores
49GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TRẺ MIỀN TRUNG LẦN THỨ XIX NĂM 2021 - CỜ NHANH - U13 NAM 1 Dies 5 Hores
50GIẢI CỜ VUA CÁC NHÓM TUỔI TRẺ MIỀN TRUNG LẦN THỨ XIX NĂM 2021 - CỜ NHANH - U11 Nữ 1 Dies 5 Hores
Servidor de resultats de torneigs d'escacs © 2006-2021 Heinz Herzog, CMS-Version 25.08.2020 09:21
PixFuture exclusive partner, Impressió